Evaluering av manusutviklingsordningen

02.12.2016
manusutvikling
I mai 2016 lanserte Filmkraft Rogaland en ny tilskuddsordning for manuskriptutvikling. Ordningen skal bidra til å styrke filmprosjekter i Rogaland i en utviklende fase frem til ferdig førsteutkast av manuskript.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av tv-serie eller spillefilmmanuskripter av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet i en tidlig fase, i henhold til Filmkraft Rogalands overordnede formål som beskrevet i tilskuddskriteriene §1-2.

Tilskudd kan dekke videreutvikling av spillefilm- eller tv-seriemanuskript frem til det foreligger en bearbeidet første versjon av manuskriptet. Søknaden må gjelde et kulturprodukt, i henhold til de generelle vilkårene som beskrevet i §1-6.

Produsent og manuskriptforfatter må være involvert i prosjektet på søknadstidspunktet. 

Dette har vært en prøveordning i 2016, og før den eventuelt videreføres i 2017 vil vi gjennomføre en evaluering. Evalueringen er åpen for alle.

Kriteriene for ordningen finnes i kapittel 4 i våre tilskuddskriterier.

Svarfrist: 23.12.16.
Svar kan om ønskelig sendes anonymt.

På forhånd takk for alle innspill!

Trykk her for å komme til evalueringsskjemaet
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}