Evaluering av manusutviklingsordningen

02.12.2016
manusutvikling
I mai 2016 lanserte Filmkraft Rogaland en ny tilskuddsordning for manuskriptutvikling. Ordningen skal bidra til å styrke filmprosjekter i Rogaland i en utviklende fase frem til ferdig førsteutkast av manuskript.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av tv-serie eller spillefilmmanuskripter av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet i en tidlig fase, i henhold til Filmkraft Rogalands overordnede formål som beskrevet i tilskuddskriteriene §1-2.

Tilskudd kan dekke videreutvikling av spillefilm- eller tv-seriemanuskript frem til det foreligger en bearbeidet første versjon av manuskriptet. Søknaden må gjelde et kulturprodukt, i henhold til de generelle vilkårene som beskrevet i §1-6.

Produsent og manuskriptforfatter må være involvert i prosjektet på søknadstidspunktet. 

Dette har vært en prøveordning i 2016, og før den eventuelt videreføres i 2017 vil vi gjennomføre en evaluering. Evalueringen er åpen for alle.

Kriteriene for ordningen finnes i kapittel 4 i våre tilskuddskriterier.

Svarfrist: 23.12.16.
Svar kan om ønskelig sendes anonymt.

På forhånd takk for alle innspill!

Trykk her for å komme til evalueringsskjemaet
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}