Endret styrevedtak i tildelingssak

07.03.2019
filmkraft rogaland logo positive
Ved styremøte 4.februar 2019 fikk søknad 2019-750 Barzakh tilsagn på søknad om 250 000 NOK i støtte til manusutvikling. 
Filmkraft er forpliktet til å forholde seg til de grenser som er kommunisert ut til bransjen via våre nettsider, hvor det er oppgitt et tak på 150 000 NOK i støtte til manusutvikling. Administrasjonen ble i etterkant oppmerksomme på at var gjort en feil og at det ikke var rom for unntak fra denne grensen. Det opprinnelige vedtaket er opphevet, og det ble kalt inn til nytt styremøte den 21.februar 2019 for ny behandling av søknad 2019-750 Barzakh.  Styret besluttet å gi prosjektet et tilskudd på 150 000 NOK.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}