Workshop

07.02.2011
FilmCamp og Nordnorsk Filmsenter inviterere til workshop om bruk av internett for finansiering og distribusjon av film.
filmcamp logo
filmcamp logo
 

3 dagers WORKSHOP på FilmCamp med Thomas Mai:

 
"BRUK AV INTERNETT FOR FINANSIERING OG DISTRIBUSJON AV FILM"
 
Tid: 8.-10.mars 2011
Sted: FilmCamp
Tidsfrist: 20.februar
Arr.: FilmCamp og Nordnorsk Filmsenter
 
FilmCamp og Nordnorsk Filmsenter samarbeider om denne viktige workshopen for produsenter og deres evt. spesialiserte "data-medhjelpere". 
 
Deltagerne får en praktisk rettet opplæring i bruk av sosiale medier/ internett for markedsføring, finansiering og salg/ distribusjon av film. 
 
Utviklingen i hele filmbransjen går i retning av en stadig større bruk - og nytte - av sosiale medier. Internett er blitt et viktig alternativ - og support - til tradisjonell finansiering og distribusjon av film. 
 
For den regionale filmbransjen representerer sosiale medier dessuten en viss "snarvei" inn i framtidens mediesituasjon; vi trenger ikke nødvendigvis stå i kø i "det gamle systemet", men utvikle egne, alternative måter å markedsføre, finansiere og distribuere våre filmer. 
 
Det vil være vanskelig for produsenter å utvikle seg og sin virksomhet uten en fundamental kunnskap og beherskelse i bruk av sosiale medier i framtida.
 
Workshopen ledes av Tomas Mai . Det er en oppfølging fra masterclassen i regi av Filmarc i Haparanda, høsten 2010. Tomas Mai (dansk, men bosatt i Brasil) er verdenskjent ekspert på området. Mai ble inspirert av vårt målrettede arbeid for en rask utvikling og vekstkraft i filmbransjen i regionen og vil gjerne bidra! Han tilbød seg å komme til FilmCamp og gi en 3 dagers "oppfølger-workshop"!
 
Målgruppen for workshopen er primært filmprodusenter - men også produsentenes "data-medarbeidere" som vil spesialisere seg for å kunne arbeide godt, effektivt og slagkraftig med internett for markedsføring, finansiering og distribusjon av film. 
 
Både kortfilm-, dokumentarfilm- og spillefilmprodusenter inviteres til å delta på workshopen.  
 
Workshopen arrangeres i samarbeid mellom FilmCamp og Nordnorsk Filmsenter.
 
Pris inkl kost/losji  5,500 nok
Bindende påmelding innen 20.februar sendes til helene@filmcamp.no
 
Se en introduksjon av Thomas Mai i denne videosnutten: 

 
Han gir her en beskrivelse av en lignende workshop og sin egen bakgrunn.
Her snakker han dansk,  men snakker "norskifisert" og eller engelsk under vår workshop.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}