Webansvarlig søkes

01.07.2011
Filmkraft søker etter webansvarlig med oppstart etter sommeren.
web
Filmkraft søker etter webansvarlig som skal ha ansvar for innholdet til filmkraft.no og bidra med innhold til Filmkrafts sosiale medier. Du skal kunne produsere eget stoff som artikler, reportasjer, intervjuer mm, samt formidle informasjon som er relevant og viktig for og om filmbransjen og talentutvikling i Rogaland. Du må også kunne ta egne fotografier ved behov og behandle for webbruk.
 
Stillingen krever at du jobber selvstendig og kan selv skaffe stoff, bygge nettverk o.l. Du må i tillegg kunne påta deg å skrive og legge ut informasjon etter behov fra staben til Filmkraft. Aktører i filmnæringen har blitt mer aktive med å supplere stoff og komme med ønsker om dekking av egne prosjekter, arrangementer o.l. Vi prøver så langt det er mulig å etterkomme disse og oppfordrer dem til å bruke filmkraft.no.
 
Webansvarlig må bo i Rogaland og kunne jobbe deler av tiden fra Filmkrafts kontorer i Stavanger. Noe reising innen regionen må tidvis påregnes, samt ettermiddag/kveld/helgearbeid ved behov.
 
Stillingen er en 40% frilansstilling som faktureres fra eget enkeltpersons foretak. Arbeidstid avtales, men det må regnes med en viss fleksibilitet slik at tidssensitiv informasjon publiseres i tide.
 
Filmkraft jobber med en omlegging og oppgradering av nettstedet sitt og webansvarlig vil måtte påregne å jobbe med å få det nye nettstedet på plass.
 
Kjennskap til filmbransjen i regionen er nødvendig, samt erfaring fra å skrive for web eller journalistisk. Kunnskap i enkel bildebehandling er nødvendig. Det er ønskelig, men ikke påkrevd, med erfaring fra Joombla. Opplæring i programvaren vil bli gitt.
 
Vi ønsker at den nye webansvarlig skal være på plass i stillingen så snart som mulig etter sommeren.
 
Ta kontakt med Espen Osmundsen for mer informasjon.
 
Søknad mailes post@filmkraft.no innen 12. august.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}