Web tv: Premiere av "Strengt Hemmelig"

16.02.2010
Elever fra Solborg Folkehøyskole har laget et web tv innslag fra premieren av "Strengt hemmelig". Flere innslag fra elevene kommer.
strengt hemmelig logo

 
Dette er det første web tv innslaget som er laget av elever på Solborg Folkehøyskolen. Ut over våren kommer det flere slike innslag fra dem. 
 
Vi i Filmkraft ønsker å takke elevene som står bak disse innslagene! Vi er også interessert i å komme i kontakt med andre som kan tenke seg å lage tilsvarende innslag om det som rører seg i forhold til filmbransjen i regionen. Send gjerne en mail til kallestein@filmkraft.no og meld fra din interesse. Vi kan gi idéer til innslag, samtidig som vi er åpne for dine idéer.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}