Visjon

12.12.2007
  
Selskapets formål er å utvikle filmbransjen i Rogaland og uttrykket ”fra b��lge til bransje” har blitt benyttet for å illustrere denne visjonen. I dette ligger i første rekke målsettingen om å profesjonalisere filmbransjen og øke antall produksjoner for å oppnå en bærekraftig næring.
 
Filmkraft Rogaland AS støtter utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, novellefilm, spillefilm, tv-serier og skal etterhvert også støtte dataspill. I tillegg bidrar selskapet til utvikling av kompetanse gjennom kurs og seminarer.
 
Filmkraft Rogaland AS bidrar til kunstnerisk og faglig utvikling av bransjen, samt yter til utvikling av bransjenettverk. Selskapet har frem til nå arbeidet målrettet med utviklingen av kompetansehevende tiltak spesielt rettet mot manusutvikling og produsenter. Vi har også et samarbeid med Innovasjon Norge, Universitet i Stavanger og liknende organisasjoner med hensikt å etablere konkrete tiltak for kompetanseheving.
 
Selskapet arbeider aktivt med å legge tilrette for at eksterne filmproduksjoner legges til Rogaland gjennom Filmkraft Location. Medlemskap i Cineregio, en sammenslutning av liknende regionale satsninger i Europa, har bidratt til økt kunnskap om bransjen, samt tilgang til et utstrakt nettverk også internasjonalt.
 
Konkrete mål:
•  Øke antall innspillinger (film/TV serier) i Rogaland
•  Øke antall lokale historier produsert i Rogaland
•  Utvikle film som næring

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}