VIP stipend til regissører

20.01.2010
Etablerte regissører kan i løpet av 2010 få stipend på kr 200.000 til kunstnerisk fordypning og utvikling.
nfi logo kvadrat liten
nfi

VIP-stipend (”Vekst i Prosjekt”) for langfilm 2010
-til kunstnerisk fordypning og utvikling av etablerte regissører

Inntil 6 regissører kan i løpet av 2010 tildeles hver sitt stipend på NOK 200.000
Neste søknadsfrist: Onsdag 27.01.2010

Formål

VIP –stipend skal

gi etablerte regissører mer tid til fordypning og forskning, mer rom for eksperimentering når det gjelder form og innhold, samt research og egenutvikling - knyttet til et prosjekt som denne ønsker å realisere.

stimulere til høyere kvalitet for norsk film gjennom å styrke utviklings- og forarbeidsfasen for utvalgte regissører.

bidra til større kontinuitet for regissører innenfor langfilm.

gi regissører muligheter til å kunne fordype seg i egne prosjekter før de innleder et forpliktende samarbeid med en produsent. 

bidra til å oppnå målet om likestilling i filmbransjen


Rammer
Det skal inngås en avtale mellom regissør og NFI basert på en forpliktende plan for stipendperioden. Planen skal inneholde mål for kunstnerisk fordypning, begrunnelser, konkretsisering av arbeidet og tidsplan.
Avtalen skal gjelde ett år.
Stipendet vil bli utbetalt i rater i forhold til oppnåelse av på forhånd definerte og avtalte delmål.

Hvem kan søke?
Søknaden skal komme fra en regissør.
Regissøren må ha regissert minst en langfilm eller lengre TV-drama i løpet av de siste tre årene. 
I særlige tilfeller kan det gjøre unntak fra dette.

Videre vil det stilles forventninger til regissørens
• selvinnsikt og motivasjon
• beskrivelse av kunstneriske utfordringer og ønskede prosesser
• kunstneriske visjoner for prosjektet
• bevissthet om ambisjon og mål for stipendperioden 

Om søknaden
Søknaden skal inneholde:

Utfylt søknadsskjema

Beskrivelse av filmprosjektet og visjoner og utfordringer knyttet til dette.

Beskrivelse av fremdriften i manuskriptarbeidet, og søkers rolle i dette.

Beskrivelse av mål og ønskede prosesser for regissøren i stipendperioden.

Fremdriftsplan for regissørens arbeid i stipendperioden

CV for regissør

DVD-er med tidligere arbeider


Vurderingskriterier
Ved prioritering mellom søknader vil det legges særlig vekt på:
• Regissørens talent og erfaring.
• Regissørens selvinnsikt, motivasjon og beskrivelse av ønskede prosesser i stipendperioden.
• Prosjektets originalitet og kunstneriske utfordringer
• Målsettingen om å bidra til likestilling i filmbransjen

Saksbehandling

VIP-stipend reguleres av Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak av 03.11.2009, § 9.
Søknadene vil bli behandlet av et utvalg bestående av utviklingsrådgiver og filmkonsulenter. Relevante søkere vil kunne bli invitert til samtale for utdypning av søknaden.

Søknadsskjema lastes ned HER
NB! Søknadsskjema må leveres per post, sammen med vedlegg.

Innstilling til vedtak om tilskudd gjøres av utviklingsrådgiveren.
VIP-stipend har to søknadsfrister i 2010; onsdag 27. januar og onsdag 01.september.
Behandlingstid er ca 6 uker.

Kontaktperson

Eva Færevaag, utviklingsrådgiver for Norsk filminstitutts talentprogram

E-post

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}