Vil sikre kunstnerlønn

20.01.2009
Ja til fildeling. Men da må kunstnerne først sikres inntekter på en annen måte enn dagens lover for opphavsrett, mener Venstre.
Unge Venstres leder Anne Solsvik har utløst ramaskrik blant kunstnere for sitt utspill om å fjerne all opphavsrett musikere, filmmakere og forfattere har til sine åndsverk - og slippe verkene fri for fildeling på internett.

Søndag fikk Venstreungdommen også en voldsom overhøvling av ABC Nyheters musikkspaltist Tom Skjeklesæther.

I Dagbladet rykket forfatter Erik Fosnes Hansen ut med kronikken «Loven vest for Internett i Dagbladet.
 
Venstre enig - på vilkår
Nå viser det seg at moderpartiet Venstre langt på vei enig med Unge Venstre i dette følsomme spørsmålet. Men partiets nestleder og kulturpolitiske talsperson på Stortinget, Trine Skei Grande, tar ett viktig forbehold:

- Vi er enige med Unge Venstre, men ikke fullt ut. Vi mener det bør lages en betalingsordning som sikrer at kunstnerne får betalt for verkene sine, sier hun.

Akkurat hvordan denne ordningen skal bli, har ikke partiet svar på nå.
 
Vil lette på opphavsretten
Men en forandring må til, slo Venstre fast både på landsmøtet sitt i 2007 og i utkast til nytt partiprogram som skal vedtas på landsmøtet i vår. Allerede i 2007 kom Venstre fram til at fildeling må slippes fri.

Men også i vedtaket da slo partiet fast at kunsternes inntekter må sikres ved en ny ordning.
 
Illusjoner om opphavsrett
- Vi mener folk i dag lever i en illusjon hvor man trur vi har et system for opphavsrett som vi ikke lenger har.Vi har en lovgivning som ikke blir håndhevet, sier Skei Grande.

- Jeg tror ikke du finner noen politiker som er villig til å rulle inn i alle gutterom og beslaglegge, mener Venstre-nestlederen.

-Da må man være ærlig og si at utfordringa i dag blir å finne en ny måte å betale kunstnerne på. Platebransjen har kommet så skjevt ut med en så utrolig bakstreversk tankegang, at de har problemer med å finne nye måter å gjenvinne tilliten hos sine kunder igjen på, mener Skei Grande
 
Unge Venstre får forsvare seg selv
- Hva sier du til at Unge Venstre ikke vil ha noen sikring for kunstnernes inntekter på plass før ordningene faller?

- Unge Venstre er en egen organisasjon. De får forsvare sine standpunkter. Så skal jeg forsvare vår, svarer Trine Skei Grande.

I Venstres utkast til program for stortingsperioden 2009-2013 står følgende å lese om fildeling:
«Venstre mener at dagens åndsverkslovgivning ikke er tilstrekkelig tilpasset vårt moderne samfunn. Balansen mellom samfunnets og forbrukernes behov for åpenhet, tilgjengelighet og spredning av åndsverk, og kunstnerens krav på anerkjennelse og vederlag, må bedres.

Venstre mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fri fildeling. Nasjonalt og internasjonalt regelverk må endres slik at det gjøres helt klart at de bare regulerer anvendelse og kopiering av verker i kommersiell sammenheng.

Enhver som har kjøpt bruksretten til et åndsverk må ha teknologinøytrale muligheter til å bruke åndsverket som en vil. Venstre mener derfor at produsent og teknologileverandør ikke skal kunne styre hvordan den enkelte skal benytte seg av det åndsverket de har kjøpt ved hjelp av DRM (Digital Rights Management).

Derfor vil Venstre:
- Redusere opphavrettens vernetid.
- At norske åndsverk gjøres tilgjengelig for fri bruk når vernetiden utløper. Nasjonalbiblioteket skal gis ansvaret for å registrere og synliggjøre disse verkene.
- Sette i gang en offentlig utredning for å oppdatere dagens åndsverk- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt.
- Sørge for at forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler skal gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten umiddelbart etter publikasjon (”open access”).
- Vurdere en differensiert bredbåndsavgift, abonnement eller lignende modeller for å finansiere fri fildeling.
- Støtte bruken av fribrukslisenser.»
 
Les mer hos ABC nyheter
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}