Vil du jobbe med talentutvikling?

07.05.2008
Mediefabrikken som holder til i Filmparken på Jar søker etter en produsent/produksjonsleder.
Produsenten/produksjonslederen vil ha ansvar for:
 
- Videreutvikling av kurs, verksteder og prosjekter på kort- og dokumentarfilmområdet , for både uerfarne og semi-profesjonelle.
- Oppfølging og utvikling av produksjoner - fra manusutvikling til etterarbeid og ferdigstilling.
- Utvikling av faglig nettverk og samarbeid med bransjen.
- Utvikling av en ordning for opplæring/mentorvirksomhet knyttet til ulike fagfunksjoner i kortfilminnspillinger, som scenografi, script, grip osv.

Ta kontakt med Turid turid@mediefabrikken.com mob: 92 24 20 74, eller Ånund aanund@mediefabrikken.com , mob: 48 20 76 17, for nærmere informasjon.

Søknadsfrist: 15. mai

 

Se også: mediefabrikken
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}