Vil du jobbe med talentutvikling?

07.05.2008
Mediefabrikken som holder til i Filmparken på Jar søker etter en produsent/produksjonsleder.
Produsenten/produksjonslederen vil ha ansvar for:
 
- Videreutvikling av kurs, verksteder og prosjekter på kort- og dokumentarfilmområdet , for både uerfarne og semi-profesjonelle.
- Oppfølging og utvikling av produksjoner - fra manusutvikling til etterarbeid og ferdigstilling.
- Utvikling av faglig nettverk og samarbeid med bransjen.
- Utvikling av en ordning for opplæring/mentorvirksomhet knyttet til ulike fagfunksjoner i kortfilminnspillinger, som scenografi, script, grip osv.

Ta kontakt med Turid turid@mediefabrikken.com mob: 92 24 20 74, eller Ånund aanund@mediefabrikken.com , mob: 48 20 76 17, for nærmere informasjon.

Søknadsfrist: 15. mai

 

Se også: mediefabrikken
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}