VESTLANDSTREFFET

22.03.2013
Vestlandstreffet har åpnet for påmelding
vestland
Vestlandstreffet - en årlig samling av film- og spillbransjen

Vestlandstreffet skal samle alle aktører på film- og spillområdet på Vestlandet, og skape økt samarbeid mellom selskaper og kreative på tvers av sjanger- og fylkesgrenser.

Vestlandstreffets idé er både å hente inn inspirasjon fra internasjonale foredragsholdere, og å skape en felles vestnorsk plattform der aktørene får presentert seg for hverandre. Vestlandstreffet skal bli en arena der de ulike delene av bransjen kan utveksle erfaringer, diskutere kunstneriske grep, behov og utfordringer, og legge strategier for veien fremover.

En felles møteplass setter filmbransjen på kartet som en viktig næring, og skaper synergier og samspill: Vestlandstreffet skal styrke både den kommersielle og den kunstneriske plattformen for framtiden til filmselskapene på Vestlandet.

Vestlandstreffet arrangeres i mars/april og ambulerer mellom fylkene Rogaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Myrkdalen
Konferansen finner i år sted på det splitter nye Myrkdalen Hotel, som åpnet i november 2012. Bli kjent med konferansehotellet på deres nettsider
Myrkdalen Hotel

Hvem kan delta?
Vestlandstreffet er åpent for alle profesjonelle film- og spillskapere som holder til i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Et av formålene er å samle filmarbeidere på tvers av fagfunksjoner, så både regissører, manusforfattere, produsenter, fagarbeidere, animatører osv er velkommen til å delta.

Vestlandstreffet 2013 arrangeres som et samarbeid mellom Vestnorsk filmsenter og Filmkraft. Som vanlig får vi enkelte gjester fra internasjonal bransje, siste nytt fra Norsk filminstitutt, og smakebiter på spennende prosjekter i utvikling og produksjon.Filmkraft Rogalands avholdt informasjonsmøte torsdag den 21. februar 2013 i egne lokaler. Formålet med møtet var å gi en kort presentasjon av det nye søknadssystemet som Filmkraft Rogaland og Filmkraft Invest vil lansere i løpet av mars.

Mer informasjon, program og påmelding
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}