VEILEDERE

05.04.2013
Veiledere til sommerskole
sommerskole
Vil du lede sommerskole for filminteresserte ungdommer i Rogaland?

Filmkraft Rogaland tilbyr som del av prosjektet FILMTALENTER sommerskole for filminteresserte ungdommer i fylket.

I den forbindelse trenger vi 2 stk veiledere som kan lose ungdommene gjennom to uker med filmproduksjon i juni/juli, hvorav det er tenkt at en uke avholdes i Haugesund og en i Stavanger.

Opplegget som tilbys skal være på grunnleggende nivå og utvikles av veilederne i samarbeid med Filmkraft og vertskapsinstitusjonene.

I sørfylket gjennomføres sommerskolen i samarbeid med Stavanger kommunes ferietilbud FIKS FERRIGE FERIE og arrangeres på Bekkefaret fritidsklubb. I nordfylket gjennomføres sommerskolen på Hemmingstad kultursenter.

Oppdraget er honorert med kr 3000 NOK per dag per veileder.

Send en søknad som viser din motivasjon for oppdraget.
Frist: 18. April

PS - det er mulig å søke om begge eller kun en av ukene.

Ta kontakt med:
Bransjeutviklingsleder Ingunn M. Sjøen på:
sjoen@filmkraft.no eller mobil: 97136738 dersom du har spørsmål.

{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}