VEILEDERE

05.04.2013
Veiledere til sommerskole
sommerskole
Vil du lede sommerskole for filminteresserte ungdommer i Rogaland?

Filmkraft Rogaland tilbyr som del av prosjektet FILMTALENTER sommerskole for filminteresserte ungdommer i fylket.

I den forbindelse trenger vi 2 stk veiledere som kan lose ungdommene gjennom to uker med filmproduksjon i juni/juli, hvorav det er tenkt at en uke avholdes i Haugesund og en i Stavanger.

Opplegget som tilbys skal være på grunnleggende nivå og utvikles av veilederne i samarbeid med Filmkraft og vertskapsinstitusjonene.

I sørfylket gjennomføres sommerskolen i samarbeid med Stavanger kommunes ferietilbud FIKS FERRIGE FERIE og arrangeres på Bekkefaret fritidsklubb. I nordfylket gjennomføres sommerskolen på Hemmingstad kultursenter.

Oppdraget er honorert med kr 3000 NOK per dag per veileder.

Send en søknad som viser din motivasjon for oppdraget.
Frist: 18. April

PS - det er mulig å søke om begge eller kun en av ukene.

Ta kontakt med:
Bransjeutviklingsleder Ingunn M. Sjøen på:
sjoen@filmkraft.no eller mobil: 97136738 dersom du har spørsmål.

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}