Vår 2007

05.06.2008

Utviklingssøknader        
Søker Prosjekt Sjanger   Søktsum Innstilling Totalbudsjett
Friland AS v/ Asle Vatn Fyret Langfilm 50 000 50 000  131 720
Yvonne Thomassen Flukten i Norge Dokumentar 70 000 30 000  213 631
Stekka film På Viddene Kortfilm 50 000 30 000 1 000 000
Daog Synagoge-skuddene Kortfilm  85 000 30 000 180 919
Tore Rygh Min kone Langfilm  120 000 50 000 17 000 000
Dvale film Skumrings-landet Langfilm  100 000 50 000 13 000 000
Sydvest film AS Jada! (tidl.  Langfilm  175 000 75 000  560 000
Tobias på tur)
Euromax Film-production Wide Blue Yonder Lanffilm  225 000  125 000 45 849 218
Jernanger Pål Jackmann Langfilm    100 000 12 000 000
           
       875000  540 000  
           
Produksjonssøknader        
Søker Prosjekt Sjanger  Søkt sum Innstilling Totalbudsjett
Hollywood  Synnøve Shwartzneger Kortfilm 400 000 150 000  750 000
film AS
Sydvest  Himmel og hav Dokumentar  350 000  250 000  1 891 784
film AS
Kongfilm AS Krokket-matchen Kortfilm  450 000  300 000  2 393 430
Piraya Belarusian Waltz Dokumentar  332 782  200 000  2 191 782
Ariel film production Den døde enken Tv serie  67 250  40 000  162 500
Blå Åtte korte Kortfilm (er)  1000000  800 000  8 000 000
           
      2600032  174000  

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}