Utnevnelse til St. Olavs Orden

05.09.2008
H.M. Kongen har utnevnt filmregissør Knut Erik Jensen, Tromsdalen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk film.
Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på at han er en betydelig og markant filmregissør i norsk kulturliv. Han har vært aktiv både som dokumentar- og spillefilmskaper og han står bak en rekke tv-dokumentarer. Han er sterk i sitt visuelle filmspråk som veksler mellom poesi, humor, filosofisk undring og ikke minst poengterte kommentarer til det senkapitalistiske samfunn.

Vektlagt er også den posisjonen han har som vår fremste formidler av historier og portretter fra vår nordligste landsdel. Hans fokus har vært rettet mot nordområdene og hans kjærlighet til Finnmark og folket som bor der har satt sitt tydelige preg på hans produksjoner.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Rådhussalen i Nordkapp kommune, Honningsvåg, fredag 12. september 2008 kl 10:00 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy.
 
 
Kilde: Kongehuset.no
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}