UTLYSNING 2013

14.12.2012
Utlysning av midler fra Filmkraft Invest for 2013
firegler
Filmkraft Invest utlyser for 2013

Filmkraft Invest as sin virksomhet er, i henhold til vedtektene, å yte tilskudd til og investere i audiovisuelle produksjoner. Selskapet skal fremme audiovisuell produksjon i Rogaland og bidra til å profilere regionen i Norge og i utlandet. Fondet skal bidra til økt verdiskaping for den audiovisuelle bransjen i Rogaland samt skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i forbindelse med film og/eller fjernsynsproduksjoner.

Filmkraft Invest skal primært delta i finansieringen av dataspill, langfilm- og fjernsynsproduksjoner for distribusjon i flere kanaler og investeringen bør ikke overstige 20% av produksjonens budsjett.

Fondets rammer er 2.000.000,- fra Kulturdepartementet og 2.000.000,- i regionale matchemidler. Det tas forbehold om endelig vedtatt budsjett og tildelingsbrev for 2013. Endringer vil bli kunngjort på www.filmkraft.no.

Søknadsfrist: Løpende behandling
Søknad: Registreres i elektronisk søknadssystem på Filmkraft søknadsystem
OBS: Søknadssystemet erstattes av nytt system i løpet av 1. kvartal 2013.

Last ned Formål, prioriteringer, beslutningskriterier og regelverk for Filmkraft Invest
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}