UTLYSNING 2013

25.01.2013
Utlysning av midler fra Filmkraft Rogaland for 2013
frregler
Filmkraft Rogaland utlyser for 2013

Filmkraft Rogalands virksomhet er, i henhold til vedtektene, å arbeide for utvikling og finansiering av film og TV-produksjoner, samt utvikling av filmnæringen til å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt alt som står i forbindelse med dette. Deler av virksomheten er organisert i et heleid datterselskap, Filmkraft Invest as.

Filmkraft Rogaland sine tilskudd i produksjoner skal skje etter nærmere bestemte retningslinjer i samsvar med formålene angitt i vedtektene og i henhold til det enhver tid gjeldende regelverk fra Kulturdepartementet og andre tilskuddsytere.

Filmkraft Rogaland sine rammer er 4.700.000,- fra Kulturdepartementet. Det tas forbehold om endelig vedtatt budsjett og tildelingsbrev for 2013. Endringer vil bli kunngjort på www.filmkraft.no.

Søknadsfrist: 1. mars 2013 og 1. oktober 2013. Løpende søknadsfrist på bransjefremmende tiltak.
Søknad: Registreres i elektronisk søknadssystem på Filmkraft søknadsystem
OBS: Søknadssystemet erstattes av nytt system i løpet av 1. kvartal 2013.

Last ned Formål, prioriteringer, beslutningskriterier og regelverk for Filmkraft Rogaland
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}