UTLYSNING 2013

25.01.2013
Utlysning av midler fra Filmkraft Rogaland for 2013
frregler
Filmkraft Rogaland utlyser for 2013

Filmkraft Rogalands virksomhet er, i henhold til vedtektene, å arbeide for utvikling og finansiering av film og TV-produksjoner, samt utvikling av filmnæringen til å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt alt som står i forbindelse med dette. Deler av virksomheten er organisert i et heleid datterselskap, Filmkraft Invest as.

Filmkraft Rogaland sine tilskudd i produksjoner skal skje etter nærmere bestemte retningslinjer i samsvar med formålene angitt i vedtektene og i henhold til det enhver tid gjeldende regelverk fra Kulturdepartementet og andre tilskuddsytere.

Filmkraft Rogaland sine rammer er 4.700.000,- fra Kulturdepartementet. Det tas forbehold om endelig vedtatt budsjett og tildelingsbrev for 2013. Endringer vil bli kunngjort på www.filmkraft.no.

Søknadsfrist: 1. mars 2013 og 1. oktober 2013. Løpende søknadsfrist på bransjefremmende tiltak.
Søknad: Registreres i elektronisk søknadssystem på Filmkraft søknadsystem
OBS: Søknadssystemet erstattes av nytt system i løpet av 1. kvartal 2013.

Last ned Formål, prioriteringer, beslutningskriterier og regelverk for Filmkraft Rogaland
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}