UTLYSNING

16.12.2013
Utlysning av midler og nye retningslinjer
utlysning
Utlysning av midler og nye retningslinjer

Filmkraft Rogaland mottar for 2014 kr. 4.700.000 fra Kulturdepartementet for bruk til:
- Utvikling og produksjon av kortfilm
- Utvikling og produksjon av dokumentarfilm
- Utvikling av interaktive produksjoner for barn & unge
- Bransjefremmende tiltak
- Filmtiltak for barn & unge

Bruk og kriterier for søkere er nærmere beskrevet i retningslinjer fra Filmkraft Rogaland, revidert 12. desember 2013.

Oppdaterte retningslinjer Filmkraft Rogaland>

Filmkraft Rogaland går fra to søknadsfrister til løpende behandling av søknader. Søknadene skal vedtas i styremøter, som er planlagt til følgende tidspunkter for 2014:

23. januar 2014
27. mars 2014
22. mai 2014
16. august 2014
9. oktober 2014
18. desember 2014

Søknaden må være inne 4 (fire) uker før styremøtet for å være garantert styrebehandling på førstkommende møte.

Søknader på bransjefremmende tiltak samt utviklingsprosjekter med ramme på inntil 100.000,- kan vedtas av daglig leder på fullmakt fra styret i Filmkraft Rogaland.

For å ha en jevn fordeling av midlene over året, samt at midlene følger noenlunde historiske produksjonssykluser, så er det begrenset med inntil 65% av årets midler kan deles ut i løpet av 1. halvår.
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}