UTLYSNING

16.12.2013
Utlysning av midler og nye retningslinjer
utlysning
Utlysning av midler og nye retningslinjer

Filmkraft Rogaland mottar for 2014 kr. 4.700.000 fra Kulturdepartementet for bruk til:
- Utvikling og produksjon av kortfilm
- Utvikling og produksjon av dokumentarfilm
- Utvikling av interaktive produksjoner for barn & unge
- Bransjefremmende tiltak
- Filmtiltak for barn & unge

Bruk og kriterier for søkere er nærmere beskrevet i retningslinjer fra Filmkraft Rogaland, revidert 12. desember 2013.

Oppdaterte retningslinjer Filmkraft Rogaland>

Filmkraft Rogaland går fra to søknadsfrister til løpende behandling av søknader. Søknadene skal vedtas i styremøter, som er planlagt til følgende tidspunkter for 2014:

23. januar 2014
27. mars 2014
22. mai 2014
16. august 2014
9. oktober 2014
18. desember 2014

Søknaden må være inne 4 (fire) uker før styremøtet for å være garantert styrebehandling på førstkommende møte.

Søknader på bransjefremmende tiltak samt utviklingsprosjekter med ramme på inntil 100.000,- kan vedtas av daglig leder på fullmakt fra styret i Filmkraft Rogaland.

For å ha en jevn fordeling av midlene over året, samt at midlene følger noenlunde historiske produksjonssykluser, så er det begrenset med inntil 65% av årets midler kan deles ut i løpet av 1. halvår.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}