US/NORWAY - nåløyet

08.12.2011
Nest siste siling i US/Norway initiativet er foretatt.
qq0aaaaaelftksuqmcc


Nest siste siling i US/Norway initiativet er foretatt. 7 prosjekter konkurrerer nå på oppløpssida.

34 spillefilmmanus kom inn ved søknadsfrist i desember. Regionale silinger og nasjonal utvelgelse ble tatt i januar. Nå er det opp til de amerikanske produsentene hvilke prosjekter som kommer gjennom nåløyet for deltakelse i US/Norway film development project.
 
Etter den nasjonale utvelgelsen var det fremdeles involvert 12 solide prosjekter fra hele landet med internasjonalt potensiale. De amerikanske produsentene har nå valgt ut 7 av disse som de ønsker videre i prosessen.
 
Februar er satt av til manusoversettelser. Den endelige avgjøreslen på hvilke prosjekter som får delta i utviklingsinitiativet, vil bli foretatt i begynnelsen av mars.
 
Kun 2-3 prosjekter vil bli valgt ut for deltakelse.
 
Utviklingsprosess
 
Forfattere og produsenter bak de utvalgte prosjektene vil inngå i en utviklingsprosess med de amerikanske produsentene og de anerkjente manusforfatterne Mark Fergus og Hawk Ostby, som bla har skrevet de internasjonale suksessfilmene CHILDREN OF MEN, IRON MAN 1 og COWBOYS & ALIENS.

Mot slutten av utviklingsperioden, inviteres forfattere og produsenter til en 7 dagers ”script polishing summit” som tenkes gjennomført i tilknytning til den norske filmfestivalen 2012. Denne vil ledes av Fergus og Ostby. 

Initiativet vil jobbe mot at prosjektene kan utvikles som norsk-amerikanske samproduksjoner, med tanke på oppfinansiering for ferdigstillelse innen utgangen av 2014.

 
 

 

 

{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}