US/NORWAY - nåløyet

08.12.2011
Nest siste siling i US/Norway initiativet er foretatt.
qq0aaaaaelftksuqmcc


Nest siste siling i US/Norway initiativet er foretatt. 7 prosjekter konkurrerer nå på oppløpssida.

34 spillefilmmanus kom inn ved søknadsfrist i desember. Regionale silinger og nasjonal utvelgelse ble tatt i januar. Nå er det opp til de amerikanske produsentene hvilke prosjekter som kommer gjennom nåløyet for deltakelse i US/Norway film development project.
 
Etter den nasjonale utvelgelsen var det fremdeles involvert 12 solide prosjekter fra hele landet med internasjonalt potensiale. De amerikanske produsentene har nå valgt ut 7 av disse som de ønsker videre i prosessen.
 
Februar er satt av til manusoversettelser. Den endelige avgjøreslen på hvilke prosjekter som får delta i utviklingsinitiativet, vil bli foretatt i begynnelsen av mars.
 
Kun 2-3 prosjekter vil bli valgt ut for deltakelse.
 
Utviklingsprosess
 
Forfattere og produsenter bak de utvalgte prosjektene vil inngå i en utviklingsprosess med de amerikanske produsentene og de anerkjente manusforfatterne Mark Fergus og Hawk Ostby, som bla har skrevet de internasjonale suksessfilmene CHILDREN OF MEN, IRON MAN 1 og COWBOYS & ALIENS.

Mot slutten av utviklingsperioden, inviteres forfattere og produsenter til en 7 dagers ”script polishing summit” som tenkes gjennomført i tilknytning til den norske filmfestivalen 2012. Denne vil ledes av Fergus og Ostby. 

Initiativet vil jobbe mot at prosjektene kan utvikles som norsk-amerikanske samproduksjoner, med tanke på oppfinansiering for ferdigstillelse innen utgangen av 2014.

 
 

 

 

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}