Unge forfattere!

15.11.2010
Manusforfatter mellom 16 - 23 år? Nå har du sjansen til å delta på konkurranse - og vinne en Medialab-pakke til over kr 90.000!
fk logo liten

Realiser filmideen din i Medialab på KINOKINO!


Er du en ung manusforfatter mellom 16-23 år? Eller kanskje du er del av et ungt filmteam som har en historie dere vil fortelle på lerretet? 

Nå har dere sjansen!!

Filmkraft Rogaland og Kinokino – senter for kunst og film, utlyser nå en konkurranse hvor vi er på jakt etter den beste kortfilmideen blant Rogalands unge filmskapere. 

Premien er en Medialab pakke til en total verdi av over 90 000 kroner!!

Pakken vil inneholde følgende: 

Profesjonell manuskonsultasjon i løpet av våren 2010 (6 møter)
1-2 kurs etter teamets behov – produksjonsplanlegging, foto, klipp etc. 
Tilgang til Medialab* (alt utstyr og alle fasiliteter!). 2 uker i juni/juli 2011
Overnatting i kunstnerbolig, Sandnes sentrum, for team på opptil 5 stk. 
Personlig veileder og teknisk assistanse under Medialab oppholdet 
Kontinuerlig oppfølging i produksjonsprosessen - inkl pre og post faser 
Premiere under KORT på KINOKINO festivalen i desember 2011 

*Medialab er et ressurs- og utlånssenter for digitale audio- og videoutstyr. Se følgende link for mer info -  http://www.kinokino.no/kinokino/public/openIndex?ARTICLE_ID=105

Det vil også være mulig for teamet å søke oss om prosjektmidler (til rekvisitter, locations etc.), samt reisestøtte dersom dere bor langt fra Sandnes. 

Send en kort beskrivelse på maks en A4 side (synopsis) som oppsummerer filmideen til sjoen@filmkraft.no

Vi ønsker også at dere legger ved CVer til alle i filmteamet og eventuelle filmografier (oversikt over filmer dere har laget. Gjerne med linker). 

Dersom du har en god ide, men ikke noen å jobbe med: Søk likevel! Vi vil da hjelpe deg med å sette sammen et godt team. 

NB! Søknadsfrist er fredag 26.11  

Vinneren vil bli annonsert på av premiefesten på årets KORT på Kinokino festival 4. desember og publiseres like etter på Filmkraft Rogalands nettsider. 

Krav: Søker må være fra eller bo i Rogaland. Teamet kan ha medlemmer utenfra.


fk logo
Konkurransen gjennomføres med finansiell støtte fra Film & Kino. 

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}