Unge filmarbeidere

11.04.2011
Unge filmarbeidere inviteres til tre dagers workshop i Polen.
logotyp11en

logotyp11en

Tre dagers workshop i Polen for unge filmarbeidere


I juli arrangeres ERA New Horizons International Film Festival i Wroclaw i Polen, med Norge som fokus-land. Der blir det også et eget verksted, New Horizons Studio, for unge profesjonelle filmskapere.


Festivalen ERA New Horizons går av stabelen i Wroclaw, Polen, fra 21.-31. juli 2011. Årets festival har fokus på Norge og norsk kultur gjennom en programdel de kaller ”Norway Expanded”. Der settes søkelys på ny norsk film, musikk og kunst. Videre avholdes en rekke arrangementer rettet mot norsk og polsk filmbransje, deriblant et samproduksjonsseminar og et 3-4 dagers verksted for unge profesjonelle filmskapere, kalt New Horizons Studio. Dette verkstedet foregår fra 23.07 til 26.07. 


Hensikten

Hensikten med New Horizons Studio er å gi unge filmskapere i starten av karrieren mulighet til å etablere et internasjonalt nettverk, og få inspirasjon til og økt kunnskap om å jobbe internasjonalt.


Hvem kan delta?

ERA-festivalen ønsker å invitere 4 norske, unge filmskapere til å delta på dette verkstedet.  Reise og opphold betalt av ERA. Filmskaperne må være ferdig utdannet innen film og enten har vært med på sin første spillefilmproduksjon eller er i utviklingen av en slik.


Tilbudet omfatter alle fagkategorier; fotografer, regissører, komponister, manusforfattere, klippere, produsenter osv. 


Hvordan søke?

Du søker direkte på festivalens hjemmeside, søknadsskjema finner du her: http://www.enh.pl/artykul.do?lang=en&id=529.  


Påmeldingsfrist: 30. april 2011.


For spørsmål, kontakt Jan Naszewski, New Horizons: Jan@snh.org.pl eller Torleif Hauge, NFI: torleif.hauge@nfi.no

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}