Underveis med Sui Bala

09.11.2009
Prisbelønnet regissør Sui Bala er i gang med en dokumentarfilm om fleretniske ungdommer.
img0221liten
sui1
“On the Other Hand” (“På den annen side”) er arbeidstittelen til den prisbelønnte regissøren Sui Balas nyeste filmprosjekt. Dokumentarfilmen er initiert av Internasjonalt Hus i Stavanger, og skildrer livene til unge mennesker med fleretnisk og flerkulturell bakgrunn.
 
-Disse ungdommene skal få en stemme til å si hvordan de har det, forteller prosjektansvarlig Audhild Steinnes. Dette er den andre filmen som Internasjonalt Hus lager sammen med ungdommer. Den første var en fiksjonskortfilm med tittel “Retten til å velge”, en film som har engasjert både foreldre, hjelpeapparatet og andre interesserte. Nå er målet å lage en dokumentarfilm som kan vise hvordan ungdom selv oppfatter kulturelle og generasjonskonflikter.
 
Deler av høsten har gått med til at Sui har fulgt fem ungdommer i deres hverdag, både på skole, jobb og i fritiden. Ungdommene lever i flere skjæringspunkter hvor ulike kulturer møtes og til tider støter bort i hverandre. For noen er utfordringene ganske tøffe til tider. Forholdet til foreldregenerasjonen er for enkelte av disse ungdommene en slik utfordring.
 
-Filmen skal ikke bare vise utfordringene, men også det ungdommene er stolte over, understreker Audhild. Hun poengterer at “minoriteter” ofte er et negativt ladet begrep, og at det er viktig i denne filmen å vise at ungdommenes bakgrunn også kan være et ressurs.
 
IDENTITET
Sui er overbevist om at film som medium kan bidra til å sette i gang refleksjon over det som kan være forutinntatthet. 
 
-Verden er ikke svart/hvitt, den består også av gråsoner. Filmer kan åpne rom inn til grensene, mener han.
 
Han har selv en del til felles med ungdommene han filmer. Han kom til Norge fra Sri Lanka som barn, men føler selv at han er norsk. Hans bakgrunn bidrar likevel til at han har fått god kontakt med ungdommene. 
 
Han har sympati med hva en del av ungdommene har å stri med i denne viktige fasen i livet hvor de prøver å finne fotfeste i forhold til sin egen identitet.
 
-Jeg har vært veldig heldig, men det er mange som sliter med å finne seg selv, forteller han ettertenksomt.
 

ENGASJEMENT
Alvorlige tema til tross, Sui har møtt på en del morsomme situasjoner i dette prosjektet. Han trekker spesielt frem en muslimsk jente som har vært innom miljøer som man ikke vanligvis forventer å finne en jente med hijab, blant annet skatermiljøet.
 
sui2Audhild og Sui forteller at ungdommene er veldig engasjerte, men at de nok er blitt overrasket over hvor utfordrende det kan være å være en karakter i en dokumentarfilm. Dette bekrefter Andreas "Rajesh" Fyllingen som Sui blant annet har fulgt gjennom arbeidsdager på SFO. 
 
-Til å begynne med var det veldig rart og litt pinlig å hele tiden ha kameraet rett i ansiktet eller på slep, smiler han og legger til:
 
-Jeg glemmer det av og til nå. Som i sted, da jeg hadde et møte med arbeidsgiveren om en del forhold på arbeidplassen. Da var det som om Sui ikke var i rommet plutselig.
 
 
sui1 litenUNDERVEIS
Sui har fått flere utmerkelser for novellefilmen “Løshunder” som tar for seg forhold ikke helt ulik dem som ungdommene i “På den annen side” opplever. “Løshunder”, som er fiksjonsfilm, forteller historien til en innvandrejente i Estland som sliter med å godta å bli gift bort mot sin vilje for å tilfredstille familiens krav.
 
"Løshunder " skal vises på kino i Estland fra 13. - 19. november. Filmen settes opp som en av de første på plakatene i den nyåpnede kinoen Cinamon i Tallin. Dette skjer samtidig som den er med i "Sleepwalkers Student and Short Film Festival " i Tallinn samme uken. Filmen er med i både det internasjonale og nasjonale konkurranseprogrammet . 
 
Fredag den 13. november kan du møte Sui Bala og høre mer om hans forskjellige filmproduksjoner på KinoKino. Arrangementet “Underveis”, ledet av Siw Angell-Olsen, starter kl 19. 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}