Ukens 5 korte

12.01.2010
Ukens 5 korte spørsmål er det Torstein Grude som svarer på.
torsteingrudeweb
torstein
 
Torstein Grude svarer på ukens 5 spørsmål.  Les mer her.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}