Ukens 5 korte

15.06.2010
Nick Hegreberg er manusforfatter og den som svarer på våre 5 korte denne uken.
nic h liten
nic h
Foto: privat
 
Nick Hegreberg skriver for livet. Les om det og mer på 5 korte..
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}