Turnere med DKS ?

13.10.2009
Det er nå åpent for innsending av søknader til turne i Den kulturelle skolesekken - Rogaland for skoleåret 2010/11. Søknadsfristen er: 15. desember.
skolesekk
 
Turnere i DKS?
 
Det er nå åpent for innsending av søknader til turné med Den kulturelle skolesekken - Rogaland for skoleåret 2010/11. Søknadsskjema ligger på: http://www.skolesekken-rogaland.no/pub/rogaland/main/?aid=5950&cid=827#rogaland
 
Søknadsfristen er: 15. desember.
 
Ta kontakt med DKS filmprodusent Ingunn M. Sjøen dersom du har spørsmål vedrørende DKS og søknadsinnsending. Mail: sjoen@filmkraft.no eller mobil: 971 36 738.
 
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
 
 
 
 
 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}