Turnere med DKS ?

13.10.2009
Det er nå åpent for innsending av søknader til turne i Den kulturelle skolesekken - Rogaland for skoleåret 2010/11. Søknadsfristen er: 15. desember.
skolesekk
 
Turnere i DKS?
 
Det er nå åpent for innsending av søknader til turné med Den kulturelle skolesekken - Rogaland for skoleåret 2010/11. Søknadsskjema ligger på: http://www.skolesekken-rogaland.no/pub/rogaland/main/?aid=5950&cid=827#rogaland
 
Søknadsfristen er: 15. desember.
 
Ta kontakt med DKS filmprodusent Ingunn M. Sjøen dersom du har spørsmål vedrørende DKS og søknadsinnsending. Mail: sjoen@filmkraft.no eller mobil: 971 36 738.
 
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
 
 
 
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}