TILSKUDD 2013-1

18.04.2013
Kunngjøring av tildelinger i 2013-1
2013-1
Tilskudd i runde 2013-1

Filmkraft Rogaland har i styremøte den 11. april 2013 tildelt følgende prosjekter støtte i søknadsrunde 2013-1. Samtlige midler er fra Kulturdepartementet sitt tilskuddsbrev til sentervirksomheten i Filmkraft Rogaland. Tilskuddet beløper seg totalt til 1.510 millioner.

Last ned tildelingslisten fra Filmkraft Rogaland - 2013-1 FR

Filmkraft Invest har i styremøte den 11. april 2013 tildelt følgende prosjekter støtte i søknadsrunde 2013-1. Samtlige midler er fra Kulturdepartementet sitt tilskuddsbrev til fondsvirksomheten i Filmkraft Invest. Tilskuddet beløper seg totalt til 295.000,-.

Last ned tildelingslisten fra Filmkraft Invest - 2013-1 FI

Last ned presentasjonen fra Pressekonferansen - Presentasjon Pressekonferane 2013-1
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}