TILSKUDD

19.12.2011
US/Norway Film Development Project har mottatt tilskudd.
innovasjon norgeliten
Det internasjonale produksjonssamarbeidet US/Norway Film Development Project har mottatt et tilskudd på 100 000 kroner fra Innovasjon Norge. 

Støtten går til videre utvikling og gjennomføring av prosjektet, som har som målsetning om å utvikle 2-3 kommersielt levedyktige spillefilmer for verdensomspennende distribusjon innen utgangen av 2014.

- Disse midlene vil bidra til at satsningen på prosjektet får det fokus og tid det trenger. Vi er utrolig takknemlige for denne støtten, sier prosjektleder på norsk side Ingunn Myklevoll Sjøen i Filmkraft Rogaland.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}