Tilsagnsbrevene forsinket

15.05.2009
Grunnet feil på vår server, har det ikke vært mulig for Filmkraft å generere tilsagnsbrev for søknadsrunde nr 2. - 09 etter rutine.
filmkraftrogaland
filmkraftrogaland

Grunnet feil på vår server, har det ikke vært mulig for Filmkraft å generere tilsagnsbrev for søknadsrunde nr 2. - 09 etter rutine (dvs uka etter tildeling). Det jobbes med å få rettet opp i problemet og brevene vil bli sendt ut så snart det er løst.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}