Tilsagnsbrevene forsinket

15.05.2009
Grunnet feil på vår server, har det ikke vært mulig for Filmkraft å generere tilsagnsbrev for søknadsrunde nr 2. - 09 etter rutine.
filmkraftrogaland
filmkraftrogaland

Grunnet feil på vår server, har det ikke vært mulig for Filmkraft å generere tilsagnsbrev for søknadsrunde nr 2. - 09 etter rutine (dvs uka etter tildeling). Det jobbes med å få rettet opp i problemet og brevene vil bli sendt ut så snart det er løst.
 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}