TILDELINGER 2012-2

10.11.2012
Resultat fra andre tildelingsrunde i 2012
tildeling2012-2
Søknadsrunde 2 - 2012
Se vedlagt link til dokument med redegjørelse for praksis og begreper i forbindelse med tildelinger 2012-2.


Mediadekning i anledning saken:

Artikkel i Stavanger Aftenblad

Artikkel i Rogaland Avis

Artikkel i Rogaland Avis
Last ned tildelingsdokument
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}