TILDELING

01.07.2011
Millionstøtte til barn og ungesatsing
film og kino

Mer enn en million nasjonale filmtiltaksmidler til barn og ungeformål er hentet inn til Rogaland siden 2010.

Filmkraft Rogalands barn og unge satsing ble denne uken styrket med ytterligere 350 000,-, etter innvilgelse av søknad på regionale tiltaksmidler fra den nasjonale bransjeorganisasjonen Film & Kino. Støtten fordeles på 6 forskjellige prosjekter, som alle inngår i en helhetlig satsing på området.

Filmkraft har siden 2010 til sammen mottatt 1 075 000,- fra Film & Kino, som for noen år tilbake overtok ansvaret for oppfølging av den norske barn og ungesatsingen på filmområdet fra Norsk Filminstitutt. Filmkraft har også mottatt regionale støttemidler til sin satsing på målgruppen bla gjennom Kulturbyfondet.  

I tråd med føringer fra Kulturdepartementet, har Filmkraft gjort tiltak rettet mot barn og unge til en av sine hovedsatsingsområder i sentersatsingen. Målet er å bygge opp en strukturert filmkompetanse fra bunn og slik sørge for bred faglig bevissthet og et kontinuerlig påfyll av talenter.

 

 

Rogalands prosjekter støttet av Film & Kino:

 

Filmfestivaler i samspill

 

Filmfestivaler i samspill er et prosjekt som skal sørge for en sammenhengende infrastruktur for alle filmmønstringer og -festivaler for unges filmproduksjon i fylket. Prosjektet skal øke og virke styrkende på festivalarbeidet samt på sikt sikre dekning for slike tiltak i hele Rogaland.   

 

2011 – 75 000,-

2012 – 60 000,-

 

Filmtalenter

Filmtalenter går ut på å gi ungdom i alderen 14-20 år mulighet til å lage film både i skole og på fritida. Prosjektet kurser elevbedrifter i videregående skoler og har kjøpt inn utstyr og etablert filmverksteder (med grunn og videregåendeopplæring) ved en rekke fritidsklubber i fylket. 

2010 – 75 000,-

2011 – 100 000,-

2012 – 100 000,-

 

Kompetanseheving - DKS kunstnere / Medialærere

Kompetanseheving for DKS kunstnere/medielærere er et tiltak for å følge opp identifiserte kunnskapsbehov blant medielærere i videregående skoler og filmskapere som skal ut i skolene på turne med DKS (også kalt DKS kunstnere) mht henholdsvis etterutdanning og filmkurs.

2010 - 75 000,-

2011 – 75 000,-

2012 – 50 000,-

 

Geriljaverksted

 

Geriljaverksted går ut på at filminteressert ungdom (Fritid: 16-23 år), fritidsklubbledere og lærere (på alle klassetrinn), får muligheten til å kurses på nett via videoforelesninger og andre nettbaserte ressurser samt får tilgang til mobile pakker filmproduksjonsutstyr som sendes ut til lån. Tanken er at ungdom over hele fylket på denne måten skal få mulighet til å lære hvordan en går frem for å skape film, samtidig som de får muligheten til å lage film selv på grunnlag av den kunnskapen de opparbeider seg gjennom tilbudet. Verkstedet legger også til rette for autorisert kvalifisering av kursholdere i filmproduksjon, blant lærere, fritidsklubbledere og ungdommen selv. 

 

2010 – 250 000,-

2012 – 60 000,-

 

Medialab

 

Medialab er et prosjekt hvor det utlyses en søknadsrunde hvor unge filmskapere opp til 23 år kan søke Filmkraft Rogaland med et filmprosjekt om utstyrs/fasilitetsbruk i Medialaben på KINOKINO - senter for kunst og film i Sandnes. Det utvalgte prosjektet kalles Årets Medialabprosjekt og får også oppfølging med egen mentor, manuskonsultasjon, kursing etter teamets behov etc. I tillegg til dette prosjektet kjøres det også øvrige kurs i laben for unge filmskapere, lærere, fritidsklubbledere og ungdom som selv ønsker å bli kursholdere.

 

2010 – 50 000,-

2011 – 20 000,-

2012 – 50 000,-

 

Manusverksted (ifm nasjonal Filmidekonkurranse)

 

Den regionalt baserte nettportalen Filmport skal i løpet av høsten 2011 og vinteren 2012  gjennomføre en filmidékonkurranse for ungdom mellom 15 - 23 år. Fortellingene som vinner konkurransen skal omskrives til filmmanus som inkorporeres i neste års Amandus Talent under Amandusfestivalen. På regionalt nivå skal det gjennomføres et manusverksted for de tre beste historiefortellerne fra Rogaland. Den enkeltes historie utvikles så til et filmmanus og spisses fram mot den nasjonale utvelgelsen. 

 

 2012 – 30 000,-

 

 


Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}