Til finale

03.05.2011
Hetland og Randaberg videregående skoler er tatt ut til finalen i "Death Trip" konkurransen med filmer de har laget.
logo deathtrip sort hvit
logo deathtrip sort hvit
 
Hetland og Randaberg videregående skoler er blant 10 finalister i årets “Death Trap” konkurranse. 32 skoler landet over sendte inn bidrag og reklamefilmene fra de to Rogalandsskolene falt i god smak hos utvelgelsesjuryen.
 
 
Ungdom overrepresentert
Daglig kjører 14.000 mennesker på norske veier i ruspåvirket tilstand. Mange av disse er ungdommer.
 
-Ungdom mellom 16-24 er overrepresentert i statistikken over skadde og drepte i trafikken. Og veldig ofte er rus involvert. Med Death Trip ønsker vi å nå ut til ungdommen på en ny og engasjerende måte. Ungdommen vet selv best hvordan deres målgruppe kan påvirkes, og hvordan vi på best mulig måte kan nå ut til dem, forteller prosjektleder Veslemøy Sandvik.
 
-Dette er en alder der holdningen man bygger ofte er med videre i livet, legger leder for MA-Ungdom, Catarina Frostad, til. MA-Ungdom er arrangør av konkurransen.
 
-Bruk av ung-til- ung metoden fungerer bedre enn at voksne står med pekefinger og forteller hva de unge skal og ikke skal gjøre, mener Veslemøy.
 
-Og mye av det elevene lager er av høy kvalitet, så vi sitter på flere kampanjer som vi ønsker å få ut til flere. 
 
 
hvatarduplakat randaberg vgsKick Off
Elever på videregående skoler er invitert til å sende inn filmer, plakater og grafisk materiale. Hovedtyngden av deltakerne er elver på Medier og kommunikasjon, men andre står fritt til å delta. Påmeldte skoler får besøk av Veslemøy og Catarina til en Kick Off som skal dra det hele i gang.
 
-Her presenterer vi prosjektet og konkurransen, og informerer om temaet. Vi jobber også med ideprosessen, og generelt om hva som skaper holdninger og hva som skal til for å endre dem. Meningen med Kick off er at det skal ”sette i gang” elevene, og gi dem inspirasjon og motivasjon til å jobbe med prosjektet, forklarer Veslemøy. 
 
Hver skole kan delta med inntil 3 bidrag, som først vurderes av en utvelgesjury av folk fra ulike fagmiljøer og ungdommer i målgruppen. 
 
-Det fokuseres på grad av nyskapning, forståelse av promillekjøring som trafikksikkerhetsproblem og målsetningen om å påvirke andre ungdommers holdning til å ikke kjøre i ruspåvirket tilstand. 
 
 
Finale på Filmens Hus
Finalen går av stabelen torsdag 5. mai på Filmens Hus. Hver gruppe får ti minutter til å presentere sin kampanje for en sammensatt jury og øvrig publikum.
 
Arrangementet er åpent for alle, og andre organisasjoner, skoler, politikere, presse, politi o.l blir invitert. I tillegg til elevenes presentasjoner er det diverse innlegg, underholdning og enkel bevertning. 
 
-Årets konferansier er stand-up komiker Nils Ingar Aadne, og det hele åpnes av Knut Arild Hareide (leder av transport- og kommunikasjonskomiteen), sier Veslemøy.
 
Etter at alle finalistene har presentert sine bidrag, trekker juryen seg tilbake og drøfter nøye alle bidrag. 
 
De tre siste årene har vinnerfilmen vært på reklamefrie dager på TV2 og TVNorge. Alle filmer blir også lagt ut på youtube. 
 
-Vi har også brukt plakater på stand og andre tilstelninger, og grafisk materiale har blitt brukt til brosjyrer. Vi ønsker å få ut flere produkter, og søker kontinuerlig om midler til større plakatkampanjer, filmer til kinoreklame og t-skjorter til trykk. 
 
 
Alvorlig budskap
Årets “Death Trap” konkurransen er den femte i rekken. For MA-Ungdom er det viktig å bevisstgjøre ungdommer om farene forbundet med kjøring i ruspåvirket tilstand. MA-Ungdoms visjon er null drepte i trafikken grunnet rus. Dette gjør de gjennom å nå barn og ungdommer på sine egne arenaer.
 
-Vi har Norges største facebookside, JEG HAR INGEN VENNER Å MISTE -IKKE KJØR I FYLLA., forteller MA-Ungdom leder Catarina. 
 
-Her har over 300.000 delt sine historier og debatert tematikken. Vi kommer ikke med noen moraliserende pekefinger, men det er brukerne selv som styrer mesteparten av siden.
 
Vi legger vekt på at ungdom skal kommunisere til ungdom. De vet best hva som påvirker andre unge, slik som i prosjektet “Death Trip”.
 
“Death Trip” konkurransen har slått godt an. 
 
-Tilbakemeldinger vi får fra lærere og elever er stort sett bare positive, og det er helt tydelig at temaet ungdom, rus og trafikk er noe som angår dem og engasjerer, sier Veslemøy. Noe som er svært viktig.
 
-Dessverre er det slik at ungdom mellom 16-24 år er den mest utsatte gruppen i trafikken. 25 % av ulykkene er med ungdom i denne aldersgruppen, mens de står for kun 12% av den norske befolkning, understreker Catarina.
 
Alvoret i budskapet er nok grunnen til den gode støtten “Death Trap” møter. Konkurransen er sponset økonomisk av Helsedirektoratet, Helse og Rehabilitering og SAFF (Stitelsen ansvar för fremtiden). I tillegg har Trygg Trafikk, Av-og-Til, Siste Skrik (reklamebyrå), Allegro (kommunikasjon), ATL (Autoriserte trafikkskolers landsforbund) og politiet bidratt.
 
 
 
Mer informasjon om “Death Trap”: www.deathtrip.no
 
Mer informasjon om MA-Ungdom: www.maungdom.no
 
For å bli støttemedlem send SMS: MA fødselsdato til 2490 (Eks: MA 01011980 til 2490). For dem over 26 år, må man gå inn på www.ma-norge.no for å lese om MAs medlemskap.
 
Vis at du tar aktivt standpunkt mot kjøring i ruspåvirket tilstand ved å bli fan av Norges største Facebook side: Jeg har ingen venner å miste - Ikke kjør i fylla
 
invitasjon-finalen
 
 
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}