Tettere på Filmkraft i Haugesund

24.02.2010
Tettere på Filmkraft holdes i Haugesund 2. mars på Haugeland Vekst.
fklogo

Sted: Haugaland Vekst, Karmsundsgt. 51

Dato: 02.03.2010

Tid: 18:00-19:30

 

Filmkraft er stadig under utvikling og det skjer endringer og revideringer av viktige områder, som retningslinjer og satsningsområder. Alle som er i filmbransjen i regionen burde holde seg orientert om disse.

 

På Tettere på Filmkraft arrangementet vil alle ansatte i selskapet presentere sine arbeidsområder og hva vi jobber med for tiden.

 

Aktuelle punkt som vil bli tatt opp er:

 

- Nye retningslinjer for søknader

- Innføring av servicegaranti

- Bransjefremmende tiltak

- Barn-/unge satsing

- Location arbeid

- mm.

 

Vi forventer at alle som jobber med, i eller for filmproduksjon stiller :)

 

Tettere på Filmkraft er et dialogseminar konsept vi kommer til å kjøre 4 ganger per år. Her presenterer vi hva som rører seg i vår arbeidshverdag og hvordan vi jobber for å legge best mulig til rette for en sterk og produktiv bransje.

 

Tanken er en åpenhet og dialog. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra dere i bransjen for å gjøre en så god jobb som mulig. Her er plass til ris og ros, ideer, innspill og tanker.

 

Velkommen!!


Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}