Tettere på Filmkraft

01.02.2010
Reviderte forskrifter og annen viktig informasjon får du på "Tettere på Filmkraft" den 4. februar.
18
fklogo
 

Sted: Filmkraft Rogaland AS, Peder Klowsgt 37. Bygg I. 2 etg. 

Dato: 04.02.2010

Tid: 18:00-19:30

 
Filmkraft har vokst kraftig det siste året, og har i dag 5 heltidsansatte samt 1 person innleid i deltidsstilling. Hvem er vi og hvordan jobber vi? 
 
Filmkraft er stadig under utvikling og det skjer endringer og revideringer av viktige områder, som forskrifter og satsningsområder. Alle som er i filmbransjen i regionen burde holde seg orientert om disse.
 
-Vi forventer at alle som er i bransjen viser interesse og stiller opp på slike viktige bransjesamlinger, sier daglig leder ved Filmkraft, Sjur Paulsen. Han understreker viktigheten av å komme på denne og andre viktige møter ved å si at det legges merke til hvem som stiller og hvem som ikke stiller.
 
Alle ansatte i selskapet vil presentere sine arbeidsområder og hva vi jobber med for tiden. 
 
Aktuelle punkt som vil bli tatt opp er: 
 
- Nye søknadsforskrifter
- Innføring av servicegaranti
- kurs/seminarplan - vår 2010
- Bransjefremmende tiltak
- barn-/unge satsing
- mm. 
 
Så dette er også svært matnyttig for dem som mener at de allerede kjenner oss godt.
 
Tettere på Filmkraft er et dialogseminar konsept vi kommer til å kjøre 4 ganger per år. Her presenterer vi hva som rører seg i vår arbeidshverdag og hvordan vi jobber for å legge best mulig til rette for en sterk og produktiv bransje. 
 
Tanken er en åpenhet og dialog. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra dere i bransjen for å gjøre en så god jobb som mulig. Her er plass til ris og ros, ideer, innspill og tanker. 
 
Velkommen!!
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}