TALENTUTVIKLING

19.09.2013
Utlysning av stilling
talent
Leder for Talentutvikling søkes

Som filmsenter på statsbudsjettet er vi pålagt å styrke kompetansen hos neste generasjons filmskapere. Dette er en oppgave vi tar på alvor. Vi er tydelige på at regionen er avhengig av et stadig påfyll av nye engasjerte, målbevisste og talentfulle ungdommer med visjon om å leve av å lage film. Vi skal nære opp om deres drøm og bidra til at den blir virkelighet.

I tråd med økt regionalt ansvar i ”Handlingsplan for filmsatsingen på barn og unge 2009-2011” (Kulturdepartementet), har Filmkraft derfor innlemmet unge filmskapere som et av våre satsingsområder.

Visjonen bak Filmkrafts talentutvikling er at vi skal skal møte unge talenter i Rogaland med et variert, profesjonelt og inkluderende filmtilbud i skolen, på fritiden og gjennom den kulturelle skolesekken.

Filmkraft sitt mål er å finne talenter og bidra med strukturert filmkompetanse fra bunn av. Tilbudet skal bygge opp om interesse samt stimulere talentet. Målsetning er at de skal vokse seg inn i den profesjonelle filmbransjen i vår region.

Vi har utviklet en helhetlig satsing på området, som tar utgangspunkt i planens krav, regionens behov, mulige samarbeidspartnere og tilgjengelige ressurser.

I tråd med Kulturdepartementets nye handlingsplan: Filmtiltak for barn og unge 2012-2013, som plasserer sentrenes ansvar mer inn mot den øverste aldersgruppen har vi fra 2012 lagt fokuset mer mot de eldste av de unge. Altså unge filmskapere i slutten av tenårene og begynnelsen av 20 årene.

Leder Talentutvikling:
Arbeidsoppgaver
• Utvikle, gjennomføre og vedlikeholde Filmkraft Rogaland sitt program for talentutvikling (Barn & Unge satsning)
• Ansvar for journalprosjekt som er under videreutvikling i selskapet.
• Ha en god kontakt med det regionale miljøet, og være orientert om utviklingen i den nasjonale og internasjonale audiovisuelle bransjen.
• Assistere filmkonsulenten med den filmfaglige kompetansebyggingen i Rogaland.
• Bidra til utvikling og gjennomføring av Filmkraft Rogalands strategiske målsettinger og tiltaksplaner.

Søknad med CV sendes til bjorknes@filmkraft.no
Søknadsfrist: Snarest
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}