Talentstipend

28.09.2010
Har du talent, men trenger penger? Hvert år deler Sparebank1 ut 1,2 millioner kroner fordelt på Rogaland, Agder-fylkene og Hordaland. Søknadsfrist: 30. september.
g9altliten
g9alt
 
I 10 år har Sparebank1 støttet unge talenter i Rogaland, Agder-fylkene og Hordaland gjennom vårt unike talentutviklingsprogram G9alt. Fondet har som formål å støtte unge talenter mellom 16 og 25 år i deres intense ønske om å dyrke sitt talent.
 
 

Mange har fått støtte

I løpet av de 10 siste årene har vi delt ut over 10 millioner kroner til over 300 talentfulle ungdommer.  Flere av ungdommene har allerede bidratt stort samfunnsmessig, både nasjonalt og internasjonalt, innen idrett, kultur, forskning, håndverk og næringsliv.
 
 
Husk: SØKNADSFRIST 30. september!
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}