STYRKER ORGANISASJONEN

20.01.2014
Filmkraft styrker organisasjonen
dl
Filmkraft styrker organisasjonen

Filmkraft Rogaland AS har i løpet av de to siste årene reorganisert virksomheten.

Selskapet består nå av to uavhengige juridiske enheter - Filmkraft Rogaland (regionalt filmsenter) og Filmkraft Invest (regionalt filmfond). Nye retningslinjer er etablert og fokus har vært rettet på interne kvalitetsprosesser og systemer. Begge selskapene har fra april 2013 vært ledet av daglig leder i Filmkraft Rogaland, Jarle Bjørknes.

Jarle Bjørknes vil nå konsentrere seg om å utvikle det regionale filmfondet som daglig leder av Filmkraft Invest. Det betyr at stillingen som daglig leder for Filmkraft Rogaland vil bli utlyst i løpet av 1. kvartal 2014.

Inntil ny leder i Rogaland Filmkraft er på plass vil Jarle Bjørknes fortsatt lede begge selskapene for å sikre god fremdrift i både i senter og fond.

Andre ansettelser
Den 2. januar 2014 var første arbeidsdag for Sigve Endresen (60 % stilling) som filmkonsulent. I tillegg er Anne Lærdal ansatt som leder for talentutvikling (barn og unge satsingen) fra samme dato. Dette er ikke nye stillinger i selskapet, begge erstatter medarbeidere som har sluttet i løpet av 2013.

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}