Strategi og lederskap

03.03.2009
Screen Leaders er et program som tar for seg strategisk selskapsutvikling for eiere eller ledere som jobber med film, tv-produksjon, animasjon eller post-produksjon. Programmet har som mål å øke forretningsekspertise i nøkkelområder som personlig ledelse, strategisk planlegging og muligheter i det internasjonale markedet.
Det som gjør Screen Leaders til et unikt og effektivt program er den omstendelige konsultasjonsprosessen; innholdet blir skreddersydd til å møte behovene til de deltagende selskapene.

Screen Leaders tar for seg disse feltene:
Utvikle din selskapsstruktur
Nye forretningsmuligheter i eksisterende og nye markeder
Alternative finansieringskilder
Utvikle en strategiplan for selskapet ditt
Utvikle og bruke lederegenskaper
Utvikle egenskaper for økonomisk planlegging
Selskaps case studies
Utvikle og bygge internasjonale nettverk

Programmets struktur:
Et introduksjonsmøte for å informere deltagerne om kurset.
En fire-dagers workshop som inkluderer plenumsmøter, case studier, paneler, en-til-en møter og nettverksaktiviteter med fokus på bransje- og lederoppgradering.
En to-dagers strategisk planleggings-sesjon.
Et personlig lederskap-intervju og evaluering.
Evaluering av strategisk planlegging.
Andre fire-dagers workshop som tar for seg behovene som ble identifisert i første workshop, og utvider strategisk planlegging og lederevner sesjoner.

Hvem kan søke?
Selskaper som er involvert i produksjon for film, tv og digitale medier, post-produksjons fasiliteter, animasjon osv.
Hvert selskap blir bedt om å sende to ledere til kurset.

Når?
Introduksjonsdag: 24. april 2009
Første modul: 11. – 14. juni 2009
Strategisk planlegging: 13. – 14. juli 2009
Andre modul: 26. – 29. november 2009

En-til-en evalueringer om strategiske planer og veiledersesjoner om lederegenskaper vil bli organisert i samarbeid med deltagerne og vil finne sted i perioden oktober – november 2009.
Deltageravgift er 5000 euro per selskap, det inkluderer to deltagere fra selskapet. Kost og losji er inkludert i avgiften.

Søknadsfrist: 13. mars 2009
 
Les mer hos Media Desk
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}