Stor søkermasse

15.05.2009
Filmkraft Rogaland fikk inn 32 søknader til stillingen som administrativ koordinator.
planlegging
filmkraftrogaland
 
Da søknadsfristen til administrativ koordinator gikk ut 12. juni var det kommet inn 32 søknader.
 
Daglig leder i Filmkraft Sjur Paulsen sier at han er veldig positiv til søknadsmassen, og legger til at det er veldig bra kvalitet på søkerne.
 
- Kandidatene vil bli innkalt til intervju i uke 22. Vi har garantert vår nye medarbeider i den bunken av søknader, sier Paulsen.
 
Administrativ koordinator er ansvarlig for å drifte Filmkrafts kontor i Stavanger. Formålet med stillingen er å sørge for flyten i selskapets arbeidshverdag. Stillingen krever at en jobber tett opp mot daglig leder, Sjur Paulsen, samt representerer Filmkraft Rogalands førstehåndskommunikasjon utad. Selskapet har en tett dialog med AV bransjen, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere.
 
Utvider staben
Ingunn Myklevoll Sjøen som nå arbeider som administrativ koordinator går fra høsten av inn i en ny stilling. Hun skal da ha ansvar for to av selskapets hovedsatsingområder: Akademi og Bransje. Disse innebærer blant annet kompetansehevende tiltak, kurs/ seminarvirksomhet samt selskapets barn og unge satsing.  
 
Ved å utvide staben kan Filmkraft ha et mer spesialisert fokus, og på den måten utrette mer på de ulike satsningsområdene.  
 
- Vi har et behov for å utvide staben vår, og vi har også muligheten til dette rent finansielt nå, sier Paulsen. 

- Det blir spennende å begynne i den nye stillingen. Jeg gleder meg til å få en mer operativ arbeidshverdag og slik kunne fordype meg i disse områdene. Fokus på akademi og bransjebiten er svært viktig for den videre utviklingen av det regionale filmmiljøet, sier Sjøen.
 

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}