Stipend

31.03.2011
Norsk filminstitutt skal våren 2011 dele ut inntil 4 filmrekrutteringsstipend á kr 50.000. Søknadsfrist er 1. april.
filmklapper2

Filmrekrutteringsstipend våren 2011


Norsk filminstitutt skal våren 2011 dele ut inntil 4 filmrekrutteringsstipend á kr 50.000. Totalt for 2011 vil vi dele ut inntil 6 filmrekrutteringsstipend.


Ved tildeling vil Norsk filminstitutt prioritere profesjonelle regissører som ønsker å hospitere på en langfilmsproduksjon innenfor regifaget. I tillegg kan søknader fra profesjonelle filmarbeidere om hospitering i andre fagfunksjoner bli vurdert.

Søknaden må innholde navn, adresse, CV og en faglig begrunnelse. Det må vedlegges (intensjons)avtale med regissør og produsent. Når det gjelder andre fagfunksjoner må en (intensjons)avtale både fra ansvarlig fagperson og produsent vedlegges.

I henhold til Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak § 2. overordnede formål - skal tilskuddene over tid bidra til å oppnå målet om likestilling i filmbransjen.


Søknadsfrist: 1.april 2010For å søke gå til NFIs side om Filmrekrutteringsstipend våren 2011.

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}