STILLINGSUTLYSNING

05.04.2013
Prosjektmedarbeider for nettstedet Filmport
filmport
Prosjektmedarbeider for nettstedet Filmport

Nettstedet Filmport.no søker prosjektmedarbeider i 40% engasjement ut året (01.05-­‐ 31.12.2013) med mulighet for forlengelse. Vi ønsker søkere fra hele landet. Søknadsfrist 22. april.

Arbeidsoppgaver
Arbeidet består i å utvikle og publisere innhold for nettstedet Filmport, samt ukentlig oppfølging av det redaksjonelle arbeidet i dialog med de involverte aktørene.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter personer som har prosjektledererfaring, erfaring med prosjektarbeid og/eller redaksjonelt arbeid, samt personer som er skrivekyndige og har erfaring med tekstbehandling. Fordel med filmfaglig kompetanse og erfaring med webpublisering.

Personlige egenskaper
Vi forventer at du er fleksibel og kan jobbe selvstendig, at du har gode samarbeidsevner og evne til å tenke helhetlig.

Andre opplysninger
Fleksibelt arbeidssted. Lønn etter avtale.

Filmport
Filmport er et nettsamfunn og nettverk for unge filminteresserte i Norge. Her kan du laste opp film, se film og diskutere film. Du kan knytte kontakter med andre filmskapere, få hjelp fra profesjonelle mentorer, lese artikler om filmproduksjon og få informasjon om blant annet lokale, regionale og nasjonale kurs, verksteder og festivaler. Tjenesten er også en felles portal for aktører som jobber med utvikling av unge filmskapere regionalt og nasjonalt.

Prosjektet drives av Filmveksthuset Tvibit, Mediefabrikken i Akershus, Viken filmsenter, Midtnorsk filmsenter, Vestnorsk filmsenter, Filmkraft Rogaland, Østnorsk filmsenter, Filmverkstedet i Oppland og Amandusfestivalen. Prosjektet er støttet av Norsk filminstitutt.

Søknad og søknadsfrist
Søknad og cv sendes til anders@mediefabrikken.com innen 22. april.

Kontaktperson:
Anders Fristad Rudolph, daglig leder, Mediefabrikken i Akershus Mob: 97797036, Epost: anders@mediefabrikken.com

Les mer om Filmport her - Filmport sin hjemmeside

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}