Støtte til langfilm

04.10.2010
Norsk Filminstitutt har flere støtteordninger for film. Langfilmkonsulent Einar Egeland forteller om veien frem til støtte av langfilm i NFIs system.
nfi logo kvadrat liten

nfi

 

Det er skikkelig nåløye å passere for dem som vil ha midler gjennom konsulentordningen på Norsk Filminstitutt.


-Vi foretar en knall hard siling, bekrefter Einar Egeland, en av to langfilmkonsulentene hos Norsk Filminstitutt. 


Tidligere har de vært tre, men NFI skal nå gjøre et forsøk med bare to konsulenter på langfilm. En av grunnene er at dette gir den enkelte konsulenten muligheten til å støtte flere prosjekter. I 2009, da de var tre konsulenter, kunne de kun støtte 3 prosjekter hver. Nå håper Einar at han og kollega Thomas Robsahm vil kunne støtte 4, kanskje 5 filmer hver, i året.


8 - 10 filmer i året er ikke mange, sett i forhold til hvor mange som søker.


-I 2009 hadde jeg omtrent 70 filmprosjekter på mitt bord og antall prosjekter ser bare ut til å øke, forteller Einar. Rett før vårt møte fikk han tre nye inn, noe som illustrerer trøkket på langfilmkonsulentene.


I tillegg til at antall filmprosjekter i utvikling øker, øker også budsjettene per film.Veien frem til langfilm

Veien frem til å få NFI støtte gjennom langfilmkonsulentordningen er lang. Einar forteller at en del begynner allerede sin ferd ved å søke utviklingsavdelingen (det som tidligere het Norsk Filmutvikling) om utviklingsstøtte til manus.


-Der kan forfatterne henvende seg, uten at de har regissør eller produsent knyttet til seg. Innen prosjektet kommer til oss, må det være i hvert fall et godt første utkast til manus. Det holder ikke bare med en god idé.  Produsenten må også være på plass, sier Einar.


-Du må ha noen som virkelig brenner for filmprosjektet ditt. Derfor er produsenten så viktig. Det er hun eller han som skal overbevise meg om at filmen er verdt å satse på.


Einar smiler lurt på spørsmål om hva som skal til for å overbevise ham.


-Det finnes ingen fasit for det. Mange av de filmene som ikke får støtte, ville nok ha blitt gode filmer, dersom vi bare hadde hatt midlene til å støtte dem med.


Aller viktigst for NFIs langfilmkonsulenter er det Einar kaller de “sterke prosjektene”.


-Vi ønsker oss mer originale idéer. Dristige prosjekter. Gode regissører.


En rekke filmer får først utviklingsstøtte. Denne støtten kan løses ut når langfilmkonsulenten mener at prosjektet har et potensial, men som fortsatt har en vei frem til selve produksjonen.


-Det kan hende det er midler til videreutviklingen av manus som trenges, eller midler til research. Noen ganger er det behov for tekniske tester, mens andre ganger er finansieringen komplisert, forklarer han.


Mange av prosjektene faller av på veien mellom utvikling og produksjon.Produksjonsst��tte

Når en film er klar til å vurderes til produksjon må det meste være på plass. Distribusjonen må være avklart. NFI stiller høye krav for å kunne komme gjennom dette nåløyet. De færreste klarer å komme gjennom første gangen alene. For debutanter er det nesten alltid en forutsetning at de samarbeider med mer erfarne personer og selskaper som kjenner til kravene som NFI forventer skal innfries.


For en del vil prosjekter med lavbudsjett være en måte de kan gjøre sine første forsøk på på langfilm på.


-Vi er interessert i de gode lavbudsjettsprosjekter. Filmer som har under 8 millioner kroner i  budsjett, forteller Einar.


I følge Einar er det grenser for hvor langt ned man kan presse et langfilmbudsjett, dersom kvaliteten skal sikres. Det er også en del forutsetninger som må være på plass for å kunne lage en film litt rimelig. Få skuespillere og få locations er det viktigste stikkordene i denne sammenhengen.


-Det er også muligheter til å få støtte fra NFI uten om konsulentordningen, påpeker Einar. Han henviser til markedsstøtten, pakkefinansiering og etterhåndsstøtten.


Markedsstøtten går til filmer som kan forventes å ha et kommersielt potensiale. Filmene som søker på denne ordningen får poeng etter visse kritierer, og dem som får flest poeng i en søknadsrunde kan få opp til 50% av finansieringen på denne måten. Pakkefinansiering gjør det mulig for produsenter som allerede har bevist sin evne til å lage gode filmer, å få lov til å jobbe med tre filmer hvor NFI finansieringen ligger i bunn. Etterhåndsstøtten utløses når en film ikke har fått produksjonsstøtte gjennom NFI, men som klarer å selge mer enn 10.000 billetter.


Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}