Støtte fra NFI

04.11.2009
Stian Kristiansen er tildelt midler fra NFIs regisatsning.
stiankristiansenliten
stiankristiansen
 
Regissørene Stian Kristiansen og Katja Eyde Jacobsen får 1,5 millioner kroner til kunstnerisk fordypning av Norsk filminstitutt. Dette er en del av NFIs regisatsning. Regiutviklingsavtalen er rettet mot etablerte regissører og produsenter som ønsker å utvikle et langsiktig samarbeid om ett eller flere filmprosjekt.
 
Stian Kristiansen skal fortsette sitt samarbeid med Motlys produsent Yngve Sæther. De har tidligere jobbet sammen på “Mannen som elsket Yngve” fra 2008. Yngve Sæther er strålende fornøyd med tildelingen. Han mener det er viktig for regissører og produsenter å få anledning til å samarbeide over tid.
 
-Jeg tror det er avgjørende for å klare og heve nivået fra film til film. Både på et personlig og profesjonelt plan er det en stor fordel for meg som produsent å lære og kjenne regissøren min så godt som mulig, forklarer han.
 
 
ANLEDNING TIL Å UTFORSKE
Regiutviklingsavtalen gir dem muligheten til å jobbe mer langsiktig sammen, noe som gir mer kontinuitet enn å bare jobbe sammen når man har produksjonsmidler til en film.
 
-Det vil gi oss anledning til å forske, lete og forhåpentligvis finne et uttrykk som er riktig for Stians filmer. Stipendet vil også gjøre det mulig å møtes mer, ettersom vi bor i hver vår by, sier Yngve.
 
 
yngvestranger mellomGODE UNGDOMSFILMER
Stipendet vil være knyttet opp til én av to spillefilmer de har under utvikling, nemlig “Jeg reiser alene" (basert på Tore Renbergs roman “Charlotte Isabel Hansen”) og “Kyss meg, for faen i helvete!” De har jobbet med begge prosjektene en stund, og håper å få realisert dem i løpet av de to neste årene.
 
-Det å kunne jobbe tett med en regissør utenom en ren produksjons- og opptaksperiode betyr mye for meg som produsent, og også for den type filmer vi sammen ønsker å skape. Vi er begge opptatt av hva slags energi en film har – en energi som gjenspeiles i valg av musikk, nærhet til skuespillerne og et ungdommelig filmatisk uttrykk vi begge søker. Gode ungdomsfilmer er dessverre mangelvare i norsk film. Vi mener det er viktig å lage gode filmer som speiler denne viktige perioden i enkeltmenneskers liv, perioden da grunnlaget for resten av livet legges, sier Yngve Sæther.
 
 
BEDRE FILM
Om hva filmpublikumet kan forvente seg som resultat av denne støtteordningen, er Yngve Sæther helt klar.
 
-Bedre filmer, rett og slett.
  
Regiutviklingsavtalen er en del av Norsk filminstitutts talentutviklingsprogram, og skal bidra til større kontinuitet for regissører innenfor langfilm. Regiutviklingsavtalen skal gi regissøren mer tid til fordypning og forskning, mer rom for eksperimentering og tid til research og egenutvikling. Programmet skal også stimulere produsenter til å styrke sin kompetanse innenfor kunstnerisk utvikling.
 
Alle foto: Privat
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}