Sommervikar

01.07.2008
Espen Osmundsen er sommervikar på Filmkraft fra uke 28.
Filmkraft vil være tilgjengelig i sommer selvom de fast ansatte er på ferie i hele juli. Espen Osmundsen betjener kontoret fra uke 28, og alle hendvendelser bes tas til han. Osmundsen kan nås på telefon nummer 51 51 69 72 eller på mail adresse osmundsen@gmail.com.
 
Web ansvarlig Yvonne Thomassen vil være delvis tilgjengelig på mail thomassen@filmkraft.no. Hastesaker bes tas til Osmundsen.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}