Sommervikar

09.07.2009
Filmkraft vil være tilgjengelig i sommer selvom de fast ansatte er på ferie i hele juli. Espen Osmundsen betjener kontoret i juli måned.
espen
espen
 
Alle hendvendelser bes tas til Espen Osmundsen. Osmundsen kan nås på telefon nummer 51 51 69 72 eller på mail adresse: osmundsen@filmkraft.no.
 
Web ansvarlig Yvonne Thomassen vil være delvis tilgjengelig på mail thomassen@filmkraft.no.
Hastesaker bes tas til Osmundsen. 
 
God sommer til alle!
 
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}