Skaper unge filmskapere på Sølvberget

07.05.2008
Hinna-elever sparker igang 2008-prosjektet Den nye generasjonen, når ungdom mellom 13 og 18 år lager digitale fortellinger om "kulturmøter" i egen hverdag.

 

Ungdom i Stavanger-regionen, og ungdom med minoritetsbakgrunn spesielt, har tatt utfordringen, og dokumenterer nå kulturmøter som preger deres hverdag. Elever fra Hinna ungdomsskole jobber med prosjektet Den nye generasjonen på Sølvberget.
 

 

Personlig dokumentar
28 spente og entusiastiske ungdommer møtte opp på Sølvberget onsdag morgen for å gjøre lyd- og billedopptak til sine digitale fortellinger.

 

- På forhånd hadde elevene skrevet og bearbeidet manus med oss som veiledere. Hele onsdagen gikk med til å gjøre videopptak , lage plakater og lese inn kommentarer til alle ble fornøyd. Det som er viktig for oss er at fortellingene skal være personlige, at alle skal lykkes i å lage en film ferdig på to dager og at elevene skal gjøre det meste arbeidet selv, forteller produksjonsleder Rune Smistad fra Flimmer Film.
 

 

En arbeidsmetode
Smistad og Flimmer Film holder til daglig hus i Bergen, og har holdt på med digitale fortellinger siden 2004. Rune forteller at de har jobbet med tilsvarende prosjekt mange ulike steder i landet og med ulike aldersgrupper.

- Det viktigste for oss er å overføre kunnskap om hvordan man lager digitale fortellinger, slik at de som er med på en slik prosess kan være i stand til å produsere sine egne filmer senere. Med dagens teknikk er det forholdsvis enkelt å lage egne filmer, forteller Rune.

 

 
Snikpremiere
Når elevene møtes fredag, skal de lære redigering, og i løpet av dagen skal de gjøre ferdig filmene sine. Elevene vil få se resultatet under snikpremieren på slutten av dagen.

 

I løpet av våren skal det produseres 80 filmer under prosjektet Den nye generasjonen. Neste workshop er allerede 6. - 8. mai. Under kortfilmfestivalen i september er det mulig å se de digitale fortellingene på kino.

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}