Siste frist!

18.05.2009
I morgen går søknadsfristen for Den norske filmskolen ut. Vær kjapp om du vil søke!
28 mai
 
Den norske filmskolen utvider søknadsfristen for Filmproduksjon til 28. mai 2009! Søknadsfrist for opptak ved øvrige linjer ved Den norske filmskolen høsten 2009 er gått ut.
 
Ved Den norske filmskolen søker vi nå etter godt kvalifiserte søkere til studiet i filmproduksjon. En filmprodusent har et overordnet organisatorisk og økonomisk ansvar for en filmproduksjon.

Studiet i filmproduksjon er derfor en lederutdannelse som gjør deg i stand til å ta på deg slike oppgaver.

Gjennom dette studiet vil du opparbeide deg nødvendige kunstneriske, administrative, tekniske og håndverksmessige kvalifikasjoner for å beherske de kortere formatene innen fiksjons og dokumentarfilm, samt gi innsikt i tilsvarende formater innenfor annen produksjonsvirksomhet.

Utdanningen skal gi en bred teoretisk og praktisk innføring i produksjonsyrket og en forståelse av rollen som produsent.

Studiet er delt inn i seks hovedområder:

    * produksjonsplanlegging og -gjennomføring
    * økonomi og regnskap, juss
    * idéutvikling
    * manuskriptarbeid og dramaturgi
    * markedsføring og distribusjon
    * øvelser og praksis

I tillegg undervises det i fag som kommunikasjon og ledelse, skuespillerarbeid, bransjekunnskap og utstyrsforståelse.
 
Les mer på filmskolens sider
  


  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}