Showreel: Thomas Berg

11.05.2009
Hei Stavanger. Jeg har nettopp flyttet tilbake til byen etter et lengre opphold som filmskuespiller i USA, og ønsker n å å etablere meg i filmmilj øet i Rogaland. Produsenter, regiss ø rer og casting-peeps: sjekk ut min showreel p å www.thomasaskeberg.com
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}