Seminar

20.01.2009
onsdag 4. februar holder Produsentforeningen seminar om internasjonale co-produksjoner og finansiering.
Hold av onsdag 4. februar 2009 fra kl 09.00 til 16.00! Da har Produsentforeningen nemlig gleden av å invitere dere til heldagsseminar om internasjonal co-produksjon og finansiering.

Programmet er ikke enda ferdig spikret og vi kommer ut med et endelig program så snart det foreligger og forhåpentligvis i god tid før seminaret!

Det er lagt opp til at det skal presenteres 2 eksempler på gjennomførte co-produksjoner i Norge siste året, og det vil bli en gjennomgang av mulighetene for få støtte gjennom Eurimage og Media-programmet samt de varslede nye reglene for støtte etter det norske regelverket. I tillegg forsøker vi å få noen fra ECA (European Collecting Agency) i København til å komme og fortelle oss om deres virke og hvordan de mener co-produksjoner normalt bør struktureres økonomisk/finansielt.

Sted: B��lgen & Moi Nydalen i Oslo

Endelig invitasjon kommer når det nærmer seg!

PÅMELDING skjer til marianne@produsentforeningen.no innen onsdag 28.januar!
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}