Seminar

22.01.2009
Torsdag den 12. mars 2009 er Norsk filminstitutt, i samarbeid med Svensk filminstitutt, vertskap for et seminar om digital distribusjon og online utgivelse av film.
filmklapper
nfi
Er filmbransjen klar for digital distribusjon? YouTube, MySpace, Facebook og andre Social Networking- og Participatory Mediaplattformer vokser med utrolig fart og er hyppige innholdsskapere i dagens mediebilde. Disse er ikke bare blitt effektive distribusjonskanaler, de har også hurtig endret måten man konsumerer media og underholdning på. Vil dette utvide filmbransjens virkefelt og styrke filmens kulturelle utvikling? Eller åpner det for piratvirksomhet, manglende kontroll og inntektstap?

Betyr dette en styrket interaksjon med publikum, utvikling av egne utgivelsesformater og smidigere utnyttelse av mulighetene som oppstår i takt med internettdrevet medieutgivelse? Eller vil publikums interesse mettes av den interaktive underholdningen som de digitale plattformene gjør tilgjengelig.

Torsdag den 12. mars 2009 er Norsk filminstitutt, i samarbeid med Svensk filminstitutt, vertskap for et seminar om nettopp digital distribusjon og online utgivelse av film.

Ledende internasjonale utgivere, produsenter og instruktører fra YouTube, Skype og nyligst Joost, Warner bros, mfl. kommer for å bidra med erfaringer, forretningsmodeller, tips og anbefalinger.

Sted: Filmens Hus, Dronningens gate 16, Oslo
Pris: 2000,- inkl. lunch
 
Se Norsk filminstitutt
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}