Seminar

27.01.2009
Seminar om internasjonal co-produksjon og finansiering for norske spillefilmprodusenter
Produsentforeningen har gleden av å invitere dere til heldagsseminar om internasjonal co-produksjon og finansiering tirsdag 4. februar. Seminaret finner sted på Bølgen & Moi i Nydalen, Oslo.

Program:
08.30
Kaffe

09:00
Velkomst
v/Aagot Skjeldal, Produsent 4 ½ Film AS og leder i Spillefilmgruppen, Norske Film- og TV-produsenters forening.

09:05 - 10:00
CASE I: ”The Frost”
v/ Eirik Vaage, produsent Frost Media AS

10:00 - 10:45
Det europeiske støttesystemet: Mediaprogrammet
v/Lisa Taube, Konsulent BIZLIZ

10:45 - 11:00
Pause

11:00 - 12:00
Det europeiske støttesystemet forts.: Eurimages
v/Lisa Taube, Konsulent BIZLIZ

12:00 - 13:00
European Collecting Agency (ECA)
v/Peter Bille Krogh, Managing Director

13:00 - 14:00
Lunsj

14:00 - 15:00
CASE II: ”Appelsinpiken”
v/Axel Helgeland, Produsent Helgeland Film AS

15:00 - 16:00
Norske støtteordninger for internasjonal co-produksjon
v/Marianne Brockmann Bugge, Advokat, Norske Film- og TV-produsenters forening
 
 
Les mer hos Produsentforeningen
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}