Seksdoblet filmstøtte

15.09.2008
Filmmiljøet i regionen har vist engasjement og resultater over tid, sier fagleder ved Rogaland fylkeskommune.
tortkjoligklapper
flow6 
 
 
 
 
 
 
 
Etter Stavanger Aftenblads beregninger, støtter fylkeskommune filmrelatert kulturvirksomhet med 6.450.000 kroner i 2008. Dette er en økning på cirka 5,5 millioner over seks år. Hovedsatsingen ligger på filmfestivalene og Filmkraft Rogaland. 
 
– Rogaland fylkeskommune har satset på film fordi filmmiljøet i regionen har vist engasjement og resultater. Film er et godt case i forhold til sammenveving av kultur og næring, og som viser godt igjen. Film har også kontaktflater i forhold til musikk, teater og annen kulturvirksomhet i regionen, sier Jon Inge Zazzera, fagleder i kulturseksjonen ved Rogaland fylkeskommune.

Økning i 2006
– Før filmbølgen tok av, støttet fylkeskommunen Filmforum Sør-Vest med 70.000 kroner. Rundt 2003 ble det avsatt én million til film totalt sett, inkludert Filmforum og Vestnorsk Filmsenter. Men det store hoppet kom i 2006, da de første pengene ble avsatt til Filmkraft Rogaland, forklarer Zazzera.

I 2007 gikk fylkeskommunen også inn i Den norske filmfestivalen i Haugesund med 1,5 millioner, mens støtten til Kortfilmfestivalen i Stavanger og utvidlesen av Den norske filmfestivalen til Sandnes og Stavanger ble beviglet i år.

Gjennom regionalt utviklingsprogram støtter fylkeskommunen også Western Norway Film Commission og et locationprosjekt i regi av Filmkraft sammen med Haugaland Vekst. 
 
 
Les hele artikkelen hos Stavanger Aftenblad
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}