Satser friskt på Medvind

04.02.2009
Det nyetablerte produksjonsselskapet Medvindfilm har fire langfilmmanus på blokka. Første film være i produksjon om et par år.
Den første produksjonen fra Medvindfilm var musikkvideoen til «O Dessverre» av Skambankt. Janne Mæle og Christian Bakke, som driver Medvindfilm, delte kontor på filmskolen på Lillehammer, og etter at utdanningspapirene var ordnet, satte de kurs mot Stavanger. Hvorfor?

- Det er mange grunner til å velge Stavanger. Filmkraft er én god grunn. En annen er Kultibatoren til Ipark. Begge gjør det mulig å etablere denne typen virksomhet i Stavanger. Det handler for eksempel om å få penger til forarbeid, noe som kan være vanskelig å få ut av Norsk filminstitutt. Gjennom Filmkraft kan vi få støtte allerede i forarbeidet, og til kortfilmer og novellefilmer.

- Hadde det vært lettere å etablere seg i Oslo?

- Vi kunne nok jobbet i Oslo begge to. Men for oss som vil gjøre vår greie, som er fiksjonsfilm, så kunne det blitt vanskelig i Oslo. Mulighetene for våre prosjekter er større i Stavanger, sier Bakke.

Fiksjon
Duoen Mæle og Bakke har tenkt å satse på fiksjonsfilm, og forsøke å holde for eksempel reklameproduksjon utenfor, hvis det er mulig.

- Vi vil ikke lukke noen dører. Men skal vi lykkes med prosjektene våre, så trenger vi tid til å drive dem framover. Jeg tror det er mulig å leve av fiksjonsfilm i Stavanger. Du trenger bare en telefon, en laptop, et stort nettverk og gode ideer, sier Mæle.

Begrepet «Stavanger-film» må imidlertid strekkes noe for at distriktet skal få en levedyktig bransje, tror Mæle og Bakke.

- Selv om vi holder til i Stavanger kan vi godt jobbe andre steder. Men det hadde vært en stor fordel om kompetansen ble i byen. Hvis det blir flere større produksjoner i vårt område, kan flere flinke folk etablere seg her og heller leie seg ut, sier Mæle.

- Flere produksjoner betyr enkelt og greit mer arbeid. Folk kan også jobbe på hverandres filmer, kanskje istedenfor å lage reklame, sier Bakke.

Penger
Den største utfordringen er finansiering. Hvem betaler? I Norge er det Norsk filminstitutt som sitter på den store pengesekken. Filmer som ikke kommer gjennom nåløyet til fondet, har en langt tøffere vei mot målet.

- Men det er mulig å finansiere film på andre måter. «Jernanger» er et eksempel på at pengene kommer fra andre steder. Filmstory gikk inn med penger i «Jernanger», og det er mulig å få finansiert lavbudsjettsfilm uten filminstituttet. Forhåpentligvis er det flere enn Filmstory som kan bli med, sier Bakke.

Medvindfilm har selv solide ambisjoner. I løpet av 2010 vil de starte innspillingen av sin første langfilm. Selskapet har fire manus som de vil utvikle, og som kan bli spillefilmer. To av filmideene er geografisk knyttet til denne regionen. Mæle og Bakke tror filmnæringen i Stavanger-området kan vokse.

- Vi har produsenter, regissører og mange manusforfattere. Utfordringen ligger i resten av staben en trenger på en innspilling. Kamerafolk, scenografer, produksjonsassistenter og så videre. Blir flere prosjekter realisert her i distriktet, så kan også dette komme på plass. Om fem år kan vi kanskje sende våre lydfolk til Bergen eller til Sverige, isteden for at vi henter svensker hit, sier Bakke. 
 
Les mer i Stavanger Aftenblad
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}